Czy jest Bóg?

Skąd moglibyśmy wiedzieć, że Bóg istnieje? Z pewnością istnienie kogoś takiego jak Bóg musiało by pozostawić pewne znaki, ślady Jego obecności.

Wierzymy, zgodnie z Pismem Świętym, że trudno jest tych znaków nie zauważyć, wystarczy otworzyć oczy. Psalm 19: 2  Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego. Pismo Święte naucza, że istnieje Bóg, Stwórca wszystkich otaczających nas rzeczy. Funkcjonuje oczywiście wiele poglądów, które są popularne w naszym świecie; są tacy, którzy mówią „nie możemy wiedzieć, czy Bóg istnieje”, inni mówią, "Bóg to jakaś bezosobowa siła, którą każdy może zdefiniować po swojemu", jeszcze inni twierdzą, "tak Bóg istnieje", ale kompletnie nie wpływa to na ich codzienne życie. Jednak pytanie o istnienie Boga jest jednym z najważniejszych jakie możemy zadać w naszym życiu. Również odpowiedź na nie zdeterminuje całe twoje życie.

Biblia mówi wyraźnie, że jest Bóg (Gen 1:1), ten Bóg nie tylko stworzył człowieka lecz również objawił mu siebie samego. To ogólne objawienie widzimy w całym stworzeniu, lecz Bóg również objawił siebie samego w Piśmie Świętym, oraz w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus powiedział: kto widział mnie widział, widział Ojca… (Jana 14:9) Dzisiaj wielu ludzi zaprzecza istnieniu Boga i Jego objawienia. Czynią tak, dlatego, że Bóg i Jego istnienie stanowi dla nich największe wyzwanie, Bóg jest moralny, Bóg jest święty, Bóg jest sprawiedliwy. Jeśli Bóg by nie istniał, to ostatecznie nie jesteśmy przed nikim odpowiedzialni, jeśli istnieje i jest naszym Stwórcą, to jesteśmy przed Nim odpowiedzialni. Łatwiej, zatem odrzucić Boga niż uwierzyć w Jego istnienie.

My wierzymy, że Bóg objawił siebie samego oraz to jakim jest oraz jak możemy Go poznać. Wierzymy, że Bóg jest sędzią każdego człowieka, staniemy przed Nim i odpowiemy za to jak żyliśmy, lecz przede wszystkim za to co zrobiliśmy z Jego Synem, Jezusem Chrystusem posłanym przez Boga by nas wyratować od grzechu i wiecznego potępienia. Nie lekceważ Boga, kiedyś przed nim staniesz i co będziesz miał na swoją obronę? Swoją kulawą moralność, ułomną dobroć, a może klika zasług. Bóg mówi, że to co nam wydaje się dobre, dla Niego jest jak zakrwawiona szmata (Izajasza 64:5) Nikt i nic nie będzie mogło Ci pomóc. Proszę, zastanów się nad tym. Sama wiara w Boga nie zbawi Cię, jest jednak pierwszym krokiem do zmiany Twojej wieczności. On sam zapewnił nam ratunek w swoim jednorodzonym Synu- Jezusie Chrystusie: On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy…(I Jana 2:2) zaufaj Mu jako swojemu Zbawicielowi, który jedynie może uwolnić Cię od kary za grzechy.