Plany budowy kaplicy

Budowa kaplicy

Hudson Taylor, jeden z pierwszych misjonarzy w Chinach, kiedyś powiedział: Są trzy etapy każdej wielkiej pracy dla Boga. Niemożliwe. Trudne. Wykonane! Obecnie, jako wspólnota jesteśmy na etapie ‘trudne’, ale od początku.

Budowa jest ostatnią sprawą, o jakiej myśleliśmy jeszcze kilka lat temu. Nasza niewielka sala spotkań (dla około 45 osób) była zupełnie wystarczająca. Uważaliśmy, że istnieją większe, bardziej pilne potrzeby. Jedną z nich była i jest odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii w miejscu, w którym powołał nas Bóg. Ta potrzeba sięga dalej niż Żywiec i obejmuje około 120 tysięcy ludzi, którzy żyją wokół naszego miasta. Staraliśmy się realizować nasz cel, a Pan Bóg stopniowo powiększał nasze grono, do momentu w którym, dość nieoczekiwanie, stanęliśmy „oko w oko” z problemem braku miejsca podczas niedzielnych zgromadzeń. Nowa sala spotkań wydawała się ‘niemożliwym’. W modlitwie szukaliśmy Bożej rady, pytaliśmy o zdanie wielu osób, które mierzyły się z podobnym wyzwaniem. Braliśmy pod uwagę różne możliwości.
Ostatecznie jednak postanowiliśmy rozbudować istniejący obiekt. To wydaje się najbardziej oszczędnym i optymalnym rozwiązaniem. W projekcie architektonicznym przyjęliśmy kilka założeń dla nowego budynku.

Po pierwsze, ma być połączony z obecnie istniejącym obiektem, tak by maksymalnie wykorzystać przestrzeń, którą posiadamy. Po drugie, będzie służył głównie jako miejsce zgromadzeń. Zrezygnowaliśmy z kosztownej opcji budynku piętrowego a zaprojektowane rozwiązanie przewiduje budowę sali głównej z niewielkim zapleczem pomocniczym i holem wejściowym. Po trzecie, ma być oszczędny nie tylko w fazie budowy, lecz również w utrzymaniu i eksploatacji.
Wierzymy, że wszystkie te założenia spełnia przygotowany projekt. Sala główna, dostępna z poziomu gruntu, przeznaczona będzie dla 100 osób. Właściwa izolacja termiczna obiektu pozwoli zastosować ogrzewanie gazowe, a system rekuperacji zredukuje kubaturę budynku zapewniając dodatkowe oszczędności.
W obecnym obiekcie znajdą się pomieszczenia pomocnicze: sale do nauczania dzieci i pokój spotkań. Projekt zakłada również nową aranżację działki, co poprawi widoczność budynku od strony ulicy.

Ufamy, że nowy obiekt pomoże w realizacji naszego celu „przygotowania świętych do dzieła posługiwania”, tak by ewangelia mogła być ogłaszana.
Choć na każdym etapie projektu przyjmujemy najbardziej korzystne i ekonomicznie rozwiązania, to nie jesteśmy w stanie samodzielnie sfinansować tego przedsięwzięcia.
Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie. Przed nami wielkie wyzwanie dla niewielkiej społeczności. Wierzymy jednak, że jest to dzieło dla dobra Ewangelii.

Jeśli chcesz wesprzeć ten projekt w jakikolwiek sposób: finansowy, pracą własnych rąk, rzeczową darowizną czy modlitwą, to niech będzie dla ciebie zachętą fakt, że twój wkład przyniesie chwałę Bogu, nie ludziom. Jesteśmy jedynie narzędziami w Jego służbie. Nie tylko my i nasza społeczność, lecz wszyscy, którym leży na sercu dzieło Boże.
Ośmielamy się prosić o wsparcie naszego przedsięwzięcia, bo wierzymy, że będzie służył nie tylko nam lecz i kolejnym pokoleniom zbawionych.

Wszelkie wpłaty można przesyłać na otwarte konto budowlane:

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Żywcu
Ul. Półkole 2, 34-300 Żywiec
Nr konta: 59 1600 1462 1834 6144 8000 0001
W tytule przelewu – ofiara na cele kultu religijnego

Wydarzenia